Samenwerkingsovereenkomst BAR en Rentree

Met de invoering van de woningwet in 2015 heeft het BAR, de huurdersvertegenwoordiging van Rentree, meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden gekregen. Om hieraan een goede invulling te kunnen geven en aan de Overlegwet te kunnen voldoen hebben Rentree en het BAR besloten de samenwerking formeel vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst.

Het BAR is in 2010 opgericht. Vanaf die tijd praat het BAR ongeveer zes keer per jaar met Rentree over allerlei onderwerpen die alle huurders raken. De belangrijkste onderwerpen zijn de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud aan de woningen en de woningtoewijzing. In 2015 zijn daar ook de prestatieafspraken met de gemeente bij gekomen. Het BAR geeft Rentree advies over deze onderwerpen vanuit het oogpunt van de huurder.

Er is een Overlegwet voor huurders

Er is een Overlegwet waarin staat dat Rentree met een huurdersorganisatie moet overleggen en om advies moet vragen. Daarin staat ook op welke onderwerpen Rentree aan de huurdersorganisatie een advies moet vragen. De huurdersorganisatie mag natuurlijk op elk gewenst moment advies geven, ook als Rentree er niet om vraagt.

Het BAR is een stichting geworden

Rentree hoeft niet met elke huurderorganisatie te overleggen. In de Overlegwet staat wanneer dat wel moet. De huurdersorganisatie moet daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden is dat de huurdersorganisatie een vereniging of stichting moet zijn. Het BAR was tot begin 2018 geen van beide. Omdat met de invoering van de woningwet begin 2015 de huurdersorganisatie meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft gekregen vonden zowel het BAR als Rentree het belangrijk dat het BAR ook aan de eisen van de Overlegwet voldoet. Het BAR is daarom in februari 2018 een stichting geworden.

Het BAR en Rentree ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst

Nu het BAR een stichting is geworden hebben het BAR en Rentree hun samenwerking ook officieel gemaakt met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst. In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat het BAR alle huurders van Rentree zo goed mogelijk vertegenwoordigd. Dit doet zij door zoveel mogelijk contact te houden met de huurders, meestal via de bewonerscommissies. Rentree vraagt het BAR vroegtijdig adviezen. Het overleg is open en gebaseerd op vertrouwen en respect.